Vi finns här också      

Röksignaler från botten, kaffe och en Enkelt med stjärnorna
jag har totalt tömt den här kroppen
Jag har dränerat sinnena, levererat argumenten
här har du allt som du frågade om

Kan någon vänlig själ säga mig, hur det gick till
när jag förlorade allt?

“Min stil är från botten”, sjöng Plura och jag höll med
dom orden sjunker nu sakta i koppen
Och jag har testat minnena, levererat frustrationen
intet nytt under den här solen

Kan någon vänlig själ säga mig, hur det gick till
när jag förlorade allt?

Någon sa det här blir väl bra?
Jag tror jag ställer bordet här
Det är dags för den här given
Vad har jag missat så fatalt, säg vad är det som jag inte ser?
Jag synade guds bästa hand

Kan någon vänlig själ säga mig, hur det gick till
när jag förlorade allt?

Kan någon vänlig själ säga mig, hur det gick till
när jag förlorade allt?