Vi finns här också      

Du trodde du sett allt
sen dom kom hem
är ingenting sig likt 
frustrationen sitter kvar
som en ärgad pil
i mitt bröst

Skimmer där jag står - they smashed my faith
Låg sanningshalt - they call my wraith
Skimmer där jag går - they fucked your mind
Skimmer överallt - but they won’t fuck mine

Jag trodde jag hört allt
men när Nick och jag sågs
Katarina hade gett sig av
hon sa “jag tror inte jag kan”
och när han började pratade om SD
klippte jag alla band
 
Skimmer där jag står - they smashed my faith
Låg sanningshalt - they call my wraith
Skimmer där jag går - they fucked your mind
Skimmer överallt - but they won’t fuck mine