Vi finns här också      

Nu är det bokat
nu är det klart
kommer inte tillbaka
Tar vägen förbi
om du vill hoppa in
har du någonsin?

Jag kan se dom där scenerna
Du, kan du tänka dig?
Att du är den enda jag kan tänka mig?
det är klart
det sitter i generna

Jag är mitt hjärta i hälarna
en blodhund utan vittring
Jag har kalibrerat och ställt om
du förstörde allt när du kom

Jag kan höra alla hyenorna
Du, kan du tänka dig?
Att du är den enda jag kan tänka mig?
det är klart
det sitter i generna