Vi finns här också      

Är det slut, är det här det som är kvar
säg mig nu
om
du vill vara kvar
eller börja om
Du
Om det börjar om nu
Du, låt det börja om…

Herregud, tänk om det vore hon
ge dig nu
om
det är henne som
du skriver om
Du
skriver om nu
Du, skriv om henne

Vid ett hus, ett järnvägsspår
Vilar ett rum och
mitt i det du står
tåras du lugn
Ett oumbärligt lugn
Du står stum
Du står stum

Är det dom, som ska få tala om
hur du mår
Dom
som inte bryr sig om
och inte har
nån
värme inom
Du det är inte dom

Är det slut, är det här det som är kvar
Säg mig nu
om
du vill vara kvar
eller börja om
Du
Om det börjar om nu
Du, låt det börja om

Vid ett hus, ett järnvägsspår
Vilar ett rum och
mitt i det du står
tåras du lugn
Ett oumbärligt lugn
Du står stum
Du står stum